مشاور بازرگانی در سفر

مشاور بازرگانی در سفر

مترجم همراه در سفر ها و مسافرت های خارجی بازرگانی و تجاری - نمایشگاهی و غیره...... .


آماده همکاری با تجار محترم جهت همراهی در سفرهای خارجی و در نمایشگاه های بین المللی و بازدید از کارخانه به عنوان مترجم همراه و کارشناس امور بازرگانی بین المللی - انگلیسی جهت هر گونه تجارت و خرید و فروش با تجربه و تسلط کامل

 

 

و......